CC Group

Expertise

 • Microsoft Inzichtelijke rapportages over prestaties, een portaal voor uw klanten, management van documenten: wij richten uw Microsoft-omgeving in.
 • Oracle Een complete oplossing, geintegreerde hardware en applicaties, geleverd door één leverancier, met betere responstijden: de ‘rode stack’ van Oracle biedt uitkomst.
 • JAVA Het JAVA platform heeft zich meer dan bewezen als betrouwbaar ontwikkelplatform en staat bekend als de beste keuze voor onafhankelijke software ontwikkeling.
 •  

Oplossing

 • Consultancy De wensen van de klant staan voorop, geboden oplossingen zijn transparant, bedrijfsdoelstellingen worden gehaald: return on InvestmenT. Zie hier de visie van onze consultants.
 • Managed Services / CLOUD Schaalbaarheid, flexibiliteit, continuiteit: de eisen aan uw ICT-omgeving zijn divers en veelomvattend. En het moet beheerbaar zijn.
 • Development Het ontwikkelen van complexe applicaties, zowel online als offline, is een belangrijke pijler van de CC Group. Hiervoor zijn wij geëquipeerd met een .NET en een JAVA ontwikkelstraat.
 • Projectmanagement Projectmanagement draait om het managen van verwachtingen. Want een project heeft veranderingen in de organisatie tot gevolg. Omgaan met weerstanden doen wij daarom met respect.

Successen

 • Reiswereld Continu in beweging zijn, dat is wat reizen kenmerkt. Reizen vergt steeds weer aanpassing en verandering en tegelijkertijd stabiliteit en zekerheid. Kan dit samengaan?
 • Zorg Klinische zorgprocessen al op orde? En hoe kan zulke privacygevoelige informatie veilig beheerd worden? Via PASS Software.
 • Media Websites van kranten moeten het hebben van snelle plaatsing van nieuwsberichten, die ook snel door veel bezoekers tegelijk kunnen worden gelezen. Daar hebben wij een CMS voor ingericht.
 • Overheden Nederland heeft ruim 17 miljoen inwoners. Onze overheid moet daarom een enorm archiefsysteem hebben om al die gegevens paraat te hebben wanneer nodig. Zo ook het UWV.
Home » Home > Vacatures > Interim Opdrachten

Vacatures

Laatste wijziging: 22-09-2018

Interim Opdrachten

IB Coördinator (201809A107) 

Locatie:Den Haag
In deze functie ondersteun je heel DICTU op alle gebieden van de AVG. Je bent de vraagbaak voor de organisatie voor deze gebieden. De rol van DICTU als ICT Dienstverlener betekent daarnaast dat je veelvuldig overleg en afstemming hebt met het kerndepartement en de verschillende klanten binnen het eigen departement en ...meer info

Certified System Architect Pega (201809A156) 

Locatie:Zwolle
Het programma RijksZaak is op zoek naar een CSA PEGA om het projectteam te versterken. Werkveld met name klantprojecten, o.a. regio Den Haag. Binnen het programma RijksZaak is men bezig met het doorontwikkelen van de standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken met RijksZaak. De dienst wordt ontwikkeld op basis van ...meer info

2e lijns Servicedeskmedewerker (SI092018) 

Locatie:Den Haag
De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn niet alleen uit het aannemen van calls maar ook het daadwerkelijk zoeken naar oplossingen en ...meer info

Datacap ontwikkelspecialist (2018-STS-3980B(in) 

Locatie:Apeldoorn
Herbouw van DATACAP-software versie 8.01 en 8.1 incl. diverse maatwerkprogramma's mbv DATACAP-software versie 9 (= rulebased) Momenteel wordt DATACAP versies 8.01 en 8.1 ingezet als ICT ondersteuning van het scanproces van de Belastingdienst. Het betreft 3 verschillende applicaties op ...meer info

Lead System Architect (201809A120) 

Locatie:Zwolle
Het programma zaak Gericht Werken / RijksZaak zoekt een ervaren LSA (Lead System Architect) Pega voor inzet binnen klant implementatietrajecten. Werklocatie is naast Zwole, ook met name regio Utrecht. Voor RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken. De dienst wordt ontwikkeld op basis van ...meer info

Programmamanager (201809A130) 

Locatie:Den Haag
De Dienst ICT Uitvoering (DICTU), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, richt zich op ontwikkeling en beheer van systemen en applicaties, beheer van datacenters en de werkplekomgeving voor ruim 14.000 ambtenaren. Voor de ondersteuning van het financiële proces wordt gebruik gemaakt van ...meer info

Business Pega Architect (201809A140) 

Locatie:Zwolle
Het programma Zaak Gericht Werken / RijksZaak van DICTU is op zoek naar Business Architect Pega voor inzet in realisatie- / implementatietrajecten voor enkele klanten, waaronder IGJ. Binnen het programma Zaak Gericht Werken / RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van ...meer info

Procesmanager (201809A128) 

Locatie:Assen
De medewerker (medior/senior) heeft meerdere jaren ervaring met het Changemanagement proces en Continue Verbeteren. De medewerker gaat zelfstandig terugkerende Changes standaardiseren en beschikbaar stellen aan Change afnemers via een digitaal portaal. Er wordt actief de samenwerking gezocht met andere IT Servicemanagement collega's en ...meer info

Projectleider (201809A126) 

Locatie:Zwolle
Het programma RijksZaak is op zoek naar een ervaren projectleider (incl. scummaster) voor het leiden van Zaak Gericht Werken implementatie projecten voor afnemers / klanten. Locatie regio Utrecht. Binnen het programma RijksZaak is men bezig met het doorontwikkelen van de standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken met ...meer info

Pega Architect (201809A119) 

Locatie:Zwolle
Voor de service zaakgericht werken is het programma ZGW / RijksZaak op zoek naar een ervaren CSSA om het projectteam te versterken. Werkveld met name klantprojecten, o.a. regio Utrecht. Binnen het programma Zaak Gericht Werken / RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van ...meer info

Performance tester(201809A124) 

Locatie:Den Haag
RVO is belast met het verzamelen en verwerken van subsidieaanvragen. Voor verschillende subsidieregelingen kunnen aanvragen worden ingediend. Er wordt gewerkt aan de oplevering van een nieuw platform (model gedreven/direct executeerbare modellen) waarin continu wijzigende wetten en regels zeer snel kunnen worden doorgevoerd in ...meer info

Applicatieontwikkelaar Java (2018-IBS-4004) 

Locatie:Apeldoorn
Van de Java ontwikkelaar wordt gevraagd: Bouwen en bouwtesten nieuwe IH-applicaties in Java/JEE. Coachen van jr collega's. Beheren van IH-applicaties. Als bouwer ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van applicaties. Daarbij hoort het analyseren en oplossen van incidenten. Ondersteunen van de collega’s die de systeem- en ...meer info

Applicatieontwikkelaar Java (2018-IBS-4003) 

Locatie:Apeldoorn
Van de Java ontwikkelaar wordt gevraagd: - Bouwen en bouwtesten nieuwe IH-applicaties in Java/JEE. - Beheren van IH-applicaties. Als bouwer ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van applicaties. Daarbij hoort het analyseren en oplossen van incidenten. - Ondersteunen van de collega’s die de systeem- en ...meer info

Java Ontwikkelaar (2018-IBS-3897) 

Locatie:Apeldoorn
Wij zoeken een ervaren Java ontwikkelaar voor IBS Inning. De werkzaamheden zullen verricht worden voor Mini One Stop Shop. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Samen met je collega's werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en ...meer info

Strategisch Applicatie ontwikkelaar-.Net (2018-IBS-3918C(in) 

Locatie:Apeldoorn
De ervaren strategisch .Net developer zal zorg dragen dat onze ontwikkelteams optimaal kunnen presteren en onze technische software architectuur verder vormgeven. De strategisch .Net developer heeft een helicopterview en behoud tegelijkertijd het overzicht. Onze .Net developers werken vooral voor het ‘toeslagenverstrekkingensysteem’ (TVS). TVS zorgt voor de toekenning en uitbetaling van ...meer info

Helpdeskmedewerker (D.M.20180913.1) 

Locatie:Apeldoorn
Als Helpdeskmedewerker ondersteun je eindgebruikers op het gebied van ICT-services. Je draagt zorg voor het zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarnaast beantwoord je vragen en verzoeken van eindgebruikers. Vanuit een operationele analyse onderken je samenhangende technische en functionele verstoringen, vragen en ...meer info

Servicedeskmedewerker (D.M.20180913) 

Locatie:Apeldoorn
Als servicedeskmedewerker ondersteun je eindgebruikers op het gebied van ICT- services. Je draagt zorg voor het zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarbij maak je gebruik van een known-error-base. Daarnaast beantwoord je vragen en verzoeken van ...meer info
Interim Opdrachten

IB Coördinator (201809A107) 

Locatie:Den Haag
In deze functie ondersteun je heel DICTU op alle gebieden van de AVG. Je bent de vraagbaak voor de organisatie voor deze gebieden. De rol van DICTU als ICT Dienstverlener betekent daarnaast dat je veelvuldig overleg en afstemming hebt met het kerndepartement en de verschillende klanten binnen het eigen departement en ...meer info

Lead System Architect (201809A120) 

Locatie:Zwolle
Het programma zaak Gericht Werken / RijksZaak zoekt een ervaren LSA (Lead System Architect) Pega voor inzet binnen klant implementatietrajecten. Werklocatie is naast Zwole, ook met name regio Utrecht. Voor RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken. De dienst wordt ontwikkeld op basis van ...meer info

UX Designer (201809A125) 

Locatie:Assen
Als ervaren UX designer werk je mee aan het ombouwen van een legacy Java EE applicatie naar een webapplicatie met een Angular voorkant en een REST/Java EE achterkant. Je geeft hierbij advies over de layout van de nieuwe front end. Je komt te werken in ...meer info

Performance tester(201809A124) 

Locatie:Den Haag
RVO is belast met het verzamelen en verwerken van subsidieaanvragen. Voor verschillende subsidieregelingen kunnen aanvragen worden ingediend. Er wordt gewerkt aan de oplevering van een nieuw platform (model gedreven/direct executeerbare modellen) waarin continu wijzigende wetten en regels zeer snel kunnen worden doorgevoerd in ...meer info

Servicedeskmedewerker (201809A106) 

Locatie:Zwolle
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen. Registreren van binnenkomende meldingen in de servicemanagement tool TOPdesk Analyseren van meldingen om eventuele problemen te detecteren en signaleren Routeren van meldingen naar andere behandelaarsgroepen waar nodig Voortgangsbewaking van openstaande meldingen Informeren van ...meer info
Interim Opdrachten

Lead System Architect(201809A154) 

Locatie:Zwolle
Het programma zaak Gericht Werken / RijksZaak zoekt een ervaren LSA (Lead System Architect) Pega voor inzet binnen klant implementatietrajecten. Werklocatie is naast Zwole, ook met name regio Utrecht. Voor RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken. De dienst wordt ontwikkeld op basis van ...meer info

Programmamanager (201809A130) 

Locatie:Den Haag
De Dienst ICT Uitvoering (DICTU), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, richt zich op ontwikkeling en beheer van systemen en applicaties, beheer van datacenters en de werkplekomgeving voor ruim 14.000 ambtenaren. Voor de ondersteuning van het financiële proces wordt gebruik gemaakt van ...meer info

Business Pega Architect (201809A140) 

Locatie:Zwolle
Het programma Zaak Gericht Werken / RijksZaak van DICTU is op zoek naar Business Architect Pega voor inzet in realisatie- / implementatietrajecten voor enkele klanten, waaronder IGJ. Binnen het programma Zaak Gericht Werken / RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van ...meer info

Pega Architect (201809A119) 

Locatie:Zwolle
Voor de service zaakgericht werken is het programma ZGW / RijksZaak op zoek naar een ervaren CSSA om het projectteam te versterken. Werkveld met name klantprojecten, o.a. regio Utrecht. Binnen het programma Zaak Gericht Werken / RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van ...meer info

UX Designer (201809A125) 

Locatie:Assen
Als ervaren UX designer werk je mee aan het ombouwen van een legacy Java EE applicatie naar een webapplicatie met een Angular voorkant en een REST/Java EE achterkant. Je geeft hierbij advies over de layout van de nieuwe front end. Je komt te werken in ...meer info

Strategisch Applicatie ontwikkelaar-.Net (2018-IBS-3918C(in) 

Locatie:Apeldoorn
De ervaren strategisch .Net developer zal zorg dragen dat onze ontwikkelteams optimaal kunnen presteren en onze technische software architectuur verder vormgeven. De strategisch .Net developer heeft een helicopterview en behoud tegelijkertijd het overzicht. Onze .Net developers werken vooral voor het ‘toeslagenverstrekkingensysteem’ (TVS). TVS zorgt voor de toekenning en uitbetaling van ...meer info
Interim Opdrachten

Lead System Architect(201809A154) 

Locatie:Zwolle
Het programma zaak Gericht Werken / RijksZaak zoekt een ervaren LSA (Lead System Architect) Pega voor inzet binnen klant implementatietrajecten. Werklocatie is naast Zwole, ook met name regio Utrecht. Voor RijksZaak is men bezig met het ontwikkelen van een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken. De dienst wordt ontwikkeld op basis van ...meer info
Vacatures zoeken
Selecteer hieronder één of meerdere van de criteria of voer een trefwoord in. Wanneer u niets invult zullen alle vacatures worden getoond. Wanneer u tijdens het klikken de CTRL- toets ingedrukt houdt, kunt u meerdere criteria selecteren.