CC Group

Expertise

 • Microsoft Inzichtelijke rapportages over prestaties, een portaal voor uw klanten, management van documenten: wij richten uw Microsoft-omgeving in.
 • Oracle Een complete oplossing, geintegreerde hardware en applicaties, geleverd door één leverancier, met betere responstijden: de ‘rode stack’ van Oracle biedt uitkomst.
 • JAVA Het JAVA platform heeft zich meer dan bewezen als betrouwbaar ontwikkelplatform en staat bekend als de beste keuze voor onafhankelijke software ontwikkeling.
 •  

Oplossing

 • Consultancy De wensen van de klant staan voorop, geboden oplossingen zijn transparant, bedrijfsdoelstellingen worden gehaald: return on InvestmenT. Zie hier de visie van onze consultants.
 • Managed Services / CLOUD Schaalbaarheid, flexibiliteit, continuiteit: de eisen aan uw ICT-omgeving zijn divers en veelomvattend. En het moet beheerbaar zijn.
 • Development Het ontwikkelen van complexe applicaties, zowel online als offline, is een belangrijke pijler van de CC Group. Hiervoor zijn wij geëquipeerd met een .NET en een JAVA ontwikkelstraat.
 • Projectmanagement Projectmanagement draait om het managen van verwachtingen. Want een project heeft veranderingen in de organisatie tot gevolg. Omgaan met weerstanden doen wij daarom met respect.

Successen

 • Reiswereld Continu in beweging zijn, dat is wat reizen kenmerkt. Reizen vergt steeds weer aanpassing en verandering en tegelijkertijd stabiliteit en zekerheid. Kan dit samengaan?
 • Zorg Klinische zorgprocessen al op orde? En hoe kan zulke privacygevoelige informatie veilig beheerd worden? Via PASS Software.
 • Media Websites van kranten moeten het hebben van snelle plaatsing van nieuwsberichten, die ook snel door veel bezoekers tegelijk kunnen worden gelezen. Daar hebben wij een CMS voor ingericht.
 • Overheden Nederland heeft ruim 17 miljoen inwoners. Onze overheid moet daarom een enorm archiefsysteem hebben om al die gegevens paraat te hebben wanneer nodig. Zo ook het UWV.
Home » Home > Vacatures > Interim Opdrachten

Vacatures

Laatste wijziging: 20-02-2019

Interim Opdrachten

Platform Infrastructuur Beheerder (19020126) 

Locatie:Groningen
Voor de afdeling I&E van ICT zoeken we voor het team Software Asset Management een ervaren platform Infrastrcutuur Beheerder. De focus van Software Asset Management OCW ligt op compliancy en de correcte en volledige voorbereiding op aanschaf, verlenging en beëindiging van softwarelicenties en ...meer info

Senior App Ontwikkelaar (Mobile platform Xamarin/MSDN/.Net) (2019-GBS-4277) 

Locatie:Apeldoorn
"Het Mobile Competence Center Belastingdienst ontwikkelt mobiele oplossingen op basis van het ontwikkelplatform Xamarin (Apps) tegenwoordig MSDN i.c.m. .Net back-ends voor Burgers & Bedrijven (extern) en voor medewerkers (intern), daarnaast ontwikkelen wij ook Apps voor de Rijksdienst (ministeries) voor de mobiel platformen iOS (Ipod/Iphone/Ipad), Android (Samsung, Sony etc.) en ...meer info

Oracle SOA / OSB Developer (MB190219-ORA) 

Locatie:Amsterdam
Van de interim Oracle SOA/OSB developer worden de volgende producten verwacht: Aan de hand van de beschikbare documentatie en code het samenstellen van een juist en goedgekeurd uitgangspunt in functionaliteit en code. Het coderen en testen van OSB code in Oracle12 OSB-software (ontwerp)documentatie. Is een inhoudelijke linking pin en ...meer info

Specialist Softwareontwikkeling Java (19020124) 

Locatie:Groningen
Je bent in staat om een Architectuur neer te zetten die staat als een huis en past binnen de afspraken die er binnen DUO gemaakt zijn. Je bent in staat deze architectuur uit te dragen en mensen daarin mee te nemen. Meedenken met collega’s en het uitdragen van ...meer info

Ontwikkelaar Infrastructuur (19020120) 

Locatie:Groningen
Je bedenkt oplossingen die technisch goed in elkaar steken, economisch haalbaar en beheerbaar zijn. Documentatie is onderdeel van het te leveren product. De afdeling heeft een eigen testlab waarin alle ontwikkelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Je geeft advies ten aanzien van MiddleWare infrastructuur en signaleert knelpunten op ...meer info

Lead data modelleur (2019-GBS-4281) 

Locatie:Utrecht
Als lead datamodelleur weet jij alles van datamodelleren. Je hebt aantoonbaar ervaring in logisch modelleren. En je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kortom, we vragen een stevige datamodelleur die ons helpt een toekomstbestendig gegevenslandschap in te richten. Je bent in staat - en ...meer info

Strategisch programmamanager (AV2019-LKB-CAP-0002) 

Locatie:Utrecht
Ervaren programmamanagers voor Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) : Zorgdragen voor regie op de : Deelopdrachten formuleren Sturen op uitvoering van de opdrachten Afstemming met interne en externe stakeholders Voorbereiden implementatie/invoering Profielschets: Senior project-/ programmamanager Aantoonbare kennis van en ervaring met complexe, bestuurlijk en politiek gevoelige opdrachten bij overheden Aantoonbare ervaring met ...meer info

Netwerk Engineer (2019-DCS-0022) 

Locatie:Apeldoorn
DCS zoekt een netwerk engineer, met enige kennis van en ervaring met netwerk componenten en systemen. De werkzaamheden bestaan uit het testen en implementeren van componenten en het lifecycle-management van de verschillende netwerkomgevingen. De focus ligt op datacenter-switching, maar de inzet kan ook gevraagd worden binnen andere infrastructurele projecten en ...meer info

full-stack applicatieontwikkelaar (201902A127) 

Locatie:Den Haag
De full-stack applicatieontwikkelaar (AO) hoogbeveiligd (die ook applicatiebeheer (AE) activiteiten uitvoert), hierna te benoemen als applicatiebeheerder, is onderdeel van het scrumteam applicatiebeheer & -ontwikkeling "Java-2" dat ingericht is voor de applicaties Register Niet-ingezetene (RNI), Kwaliteitsmonitor (KWM), Reisdocumenten (RPS en BRVR). De applicatiebeheerder richt zich op kleinschalig onderhoud- en ...meer info

Senior Java bouwer (2019-IBS-4198C) 

Locatie:Apeldoorn
Ontwikkelen van het nieuwe informatiesysteem Payment Factory. Dit systeem wordt ontwikkeld op zowel Java (nu nog 2 teams) als Cobol (1 team). Voor een derde te formeren Java team worden een drietal senior Java bouwers gezocht. Het nieuwe team zal gaan werken aan een onderdeel van ...meer info

Performancetester (2019-GBS-4275) 

Locatie:Apeldoorn
Wij zoeken een performancetester. De primaire taak van deze performance tester richt zich op alles wat met de performance van de door IV-interactie opgeleverde producten. voor het zakelijk- en het douaneportaal (inclusief de bijbehorende formulieren) te maken heeft. Dit is begeleiden van de systeemontwikkeling en ...meer info

Data ontwerper (2019-GBS-4279) 

Locatie:Apeldoorn
Jij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Je kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbaar ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met ...meer info

Data architect (2019-GBS-4278) 

Locatie:Apeldoorn
Je hebt een brede kennis van architecturele zaken met betrekking tot processen, logica en interactie. Je hebt een duidelijke visie en expertise op feitengebaseerd modelleren (ORM, FCO-IM, e.d.), logisch modelleren en technisch datamodelleren. Maar je visie beperkt zich daartoe niet. Dankzij jouw ruime ervaring als ...meer info

Applicatiebeheerder (2019-STS-4261) 

Locatie:Apeldoorn
Applicatiebeheer vanuit het aandachtsgebied/afdeling 'Ontvangen & Mededelen' (O&M) O&M is de IV-poort van de belastingdienst en betreft het behandelen van alle soorten berichten (ingaand en uitgaand). Applicaties draaien op een breed technisch platvorm (MF t/m Windows), waarbij inmiddels de nodige vernieuwing in gang is gezet; O&M is begonnen met ...meer info

Systeemontwikkelaar (2019-STS-4262) 

Locatie:Apeldoorn
Implementatie/configuratie van standaardpakketten op het Windows platvorm. Realiseren van koppelingen naar andere systemen zoals BvR, voor verschillende (fiscale) gebruikersgroepen in een user-to-system en/of system-to-system configuratie. Werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het aandachtsgebied/afdeling 'Ontvangen & Mededelen' (O&M) optioneel aangevuld met aktiviteiten als ontwerpen, bouwen en ...meer info

Systeemontwikkelaar (2019-STS-4273) 

Locatie:Apeldoorn
Herbouw van DATACAP-applicaties versie 8.01 en 8.1 incl. diverse maatwerkprogramma's mbv DATACAP-software versie 9 (= rulebased) en C# Momenteel wordt DATACAP versies 8.01 en 8.1 ingezet als ICT ondersteuning van het scanproces van de Belastingdienst. Het betreft 3 verouderde applicaties op ...meer info

Infra Engineer (MB150219-INF) 

Locatie:Vertrouwelijk
Werkzaamheden: 1.Technisch beheer op middleware producten in de verschillende OTAP omgevingen 2.Oplossen complexe problemen en incidenten 3.Bijdragen aan inrichting, beheer en onderhoud centrale logging en monitoring 4.Ondersteunen functionele beheerders en ontwikkelaars. 5.Input leveren bij ontwerp van technische infrastructuur en inrichting hiervan 6.Opleveren installatie- en configuratiehandleidingen en ...meer info

System Engineer z/OS (2019-DCS-0021) 

Locatie:Apeldoorn
De werkzaamheden zijn het configureren, installeer- en beheersbaar maken en onderhouden van de infracomponenten die betrekking hebben op de z/OS omgeving. Het kan daarbij gaan om new technology te integreren in de bestaande infrastructuur. Dit zijn zowel ontwerp, realisatie- als testwerkzaamheden, inclusief de bijbehorende documentatie. Ook het afhandelen van incidenten en ...meer info

System Engineer Video-platform Specialist (2019-DCS-0020) 

Locatie:Apeldoorn
De primaire werkzaamheden richten zich op het ontwerpen, bouwen en testen van de Video Conferencing diensten op het Cisco platform. De gevraagde werkzaamheden zijn: - Het zelfstandig ontwikkellen, onderhouden en beheren van het video- en telefonie-platforms van de belastingdienst op basis van ...meer info

Infrastructuur Engineer IAAS (19020099) 

Locatie:Groningen
Als Infrastructuur Engineer op netwerk gebied ben je onderdeel van het beheerteam en verantwoordelijk voor het beheren, controleren en analyseren van de netwerkinfrastructuur van ODC. Je hebt goede basiskennis van IT infrastructuren en architectuur en je bent in staat om samen te werken met directe collega’s en medewerkers van ...meer info

Fullstack engineer (19020096) 

Locatie:Vertrouwelijk
We zijn binnen ODC-Noord opzoek naar een creatieve en gemotiveerde fullstack engineer. Op dit moment houden we ons bezig met het ontwikkelen van een ontwikkelstraat voor devops-teams. We gebruiken hierbij de modernste tools zoals Docker, Kubernetes, Gitlab, Ansible, Saltstack enz. Je komt in ...meer info

Service Manager (19020072) 

Locatie:Groningen
Overheidsdatacenter Noord is een dienstverlener met datacenterdiensten en clouddiensten voor de Rijksoverheid. ODC-Noord is een deen jonge en innovatieve organisatie die sterk aan het groeien is. De werkwijzen van ODC- Noord zijn gebaseerd op een mix van Agile Scrum, Kanban en ISM en zijn nog volop in ...meer info

Senior Java ontwikkelaar (2019-STS-4062D) 

Locatie:Apeldoorn
In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in ...meer info

Medior Java Ontwikkelaar (2019-IBS-4258) 

Locatie:Apeldoorn
Werkzaamheden: Voor het vervangen van verouderde framworks door angular in onze java applicaties, zijn wij op zoek naar extra capaciteit met een zeer goede kennis van angular. Naast deze werkzaamheden verwachten wij op korte termijn een opdracht voor het aanpassen van ...meer info

Procesontwerper (2019-IBS-4257) 

Locatie:Apeldoorn
Voor het onderhoudsteam van de Loonheffingen zijn we op zoek naar een enthousiaste procesontwerper. Als procesontwerper ben je verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van gegevens- en bedrijfsprocesontwerpen en de vertaling ervan naar specificaties voor realisatie binnen de kaders van de architectuur. In deze ontwerpproducten komen de mogelijkheden van ...meer info

Scrum Master / Agile Coach (201902A112) 

Locatie:Assen
In de functie van Scrum Master / Agile Coach fungeer je als verandermanager om het team te begeleiden naar een wendbare en behendige manier van werken in methoden, principes en uitvoering. Je coacht op houding en gedrag binnen het agile werken op zowel persoonlijk als op teamniveau met als ...meer info

Projectmanager  

Locatie:Diemen
Algemeen Onze klant is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. Onze klant heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van ...meer info

Ontwikkelaar Infrastructuur (19020083) 

Locatie:Groningen
DUO vraagt om ontwikkelaars/beheerders voor uitbreiding op de bestaande IBM Security Access Manager (ISAM) en Trustbuilder. Ook wordt inzet gevraagd voor de vervanging van de huidige Anoigo Service Integration and Management-tool (SIAM) door ISAM. De huidige SIAM invulling is verouderd en past niet meer in ...meer info

Projectleider (201902A101) 

Locatie:Den Haag ( af en toe Roermond, Groningen, Utrecht)
Het programma Cloud Werkplek bij DICTU zoekt een implementatiemanager, die verantwoordelijk is voor de implementatie van de nieuwe cloud werkplek bij 1 of meerdere klantorgananisaties van DICTU: Aansturen van werkplekmigraties (Fat- en Thin clients, Smartdevices (phone & tablet)), zowel fysiek als virtueel, in een Enterprise omgevingen 8.000+ Het coördineren tussen en ...meer info

Functioneel Beheerder (19020087) 

Locatie:Groningen
Binnen DUO werken we Agile en is het werk opgedeeld naar een BAT (Business en Analyse Team) dat alle voorbereidende analyse werk doet en een DevOps (development en Operations) team dat de ontwikkeling en applicatie beheer doet op de geautomatiseerde systemen. Deze aanvraag heeft betrekking op ...meer info

Applicatie Ontwikkelaar APEX (201901A124A) 

Locatie:Assen
In een Agile team ontwikkelen van applicaties in APEX. Het vertalen van de functionele wensen en eisen van de klant naar optimale, technische ontwerpen en een afgerond eindproduct. Meedenken met het ontwerp en de doorontwikkeling van de frameworks voor de applicaties: GVG, OVD, REG. Het eventueel geven van ...meer info

Medewerker servicedesk (201902A100) 

Locatie:Assen
Fungeren als aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen Registreren van binnenkomende meldingen (via de mail) in de servicemanagement tool TOPdesk Inregelen en uitgeven van tokens tbv telewerkfaciliteiten voor eindgebruikers Toekennen van rechten op mappen en ...meer info

Applicatieontwikkelaar (2019-IBS-4159B) 

Locatie:Apeldoorn / Utrecht
Wij zoeken een senior (of ervaren medior) Java ontwikkelaar voor IBS Omzetbelasting. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk verricht worden voor Mini One Stop Shop. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Samen met je collega's werk je aan het hele traject: van refinement van ...meer info

Senior specialist video-platform (2019-DCS-0015) 

Locatie:Apeldoorn
DCS zoekt een senior specialist video-platform. De gevraagde werkzaamheden zijn: Het ontwerpen en documenteren van high én low level design functionaliteiten voor video conferencing-diensten. Denk dan aan bijvoorbeeld verkeersstromen, gebruik, configuratie en inrichting van onder andere TMS, Conductor, Expressway, CUCM, TP, CMS en Cisco Jabber. Het resultaat na bouwen en ...meer info

IBM BPM architect - Senior (2019-STS-4226B(in) 

Locatie:Apeldoorn
ihkv de realisatie van BPM-oplossingen voor diverse opdrachtgevers binnen de Belastingdienst het opzetten en controleren van de benodigde IT architecturen in het bijzonder de hoogvolume transactie processen met IBM BPM en ODM tooling Hiervoor wordt ingezet op projecten binnen het compentence center BPM en ...meer info

Applicatie ontwikkelaar Java Sr (2019-GBS-4169C) 

Locatie:Apeldoorn
Voor de scrumteams binnen onze releasetrain (SAFe) zijn we op zoek naar enthousiaste senior Java bouwers. Onze scrumteams houden zich bezig met boeiend en zichtbaar werk waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen zoals gebruikersinteractie, belastingdienst java ontwikkelstraat, databases en ...meer info

Applicatiebeheerder (201810A175) 

Locatie:Assen
Als beheerder van het CMS Tangelo is de kandidaat verantwoordelijk voor het volledige beheer van een intranet en een kennisbank omgeving. Aanvullend verricht de kandidaat ook ondersteunende werzaamheden voor het beheer van een Keten Partner Portaal o.b.v. Liferay 6. De werkzaamheden zijn veelzijdig en je hebt veel interactie met collega’s en ...meer info
Interim Opdrachten

Platform Infrastructuur Beheerder (19020126) 

Locatie:Groningen
Voor de afdeling I&E van ICT zoeken we voor het team Software Asset Management een ervaren platform Infrastrcutuur Beheerder. De focus van Software Asset Management OCW ligt op compliancy en de correcte en volledige voorbereiding op aanschaf, verlenging en beëindiging van softwarelicenties en ...meer info

Senior App Ontwikkelaar (Mobile platform Xamarin/MSDN/.Net) (2019-GBS-4277) 

Locatie:Apeldoorn
"Het Mobile Competence Center Belastingdienst ontwikkelt mobiele oplossingen op basis van het ontwikkelplatform Xamarin (Apps) tegenwoordig MSDN i.c.m. .Net back-ends voor Burgers & Bedrijven (extern) en voor medewerkers (intern), daarnaast ontwikkelen wij ook Apps voor de Rijksdienst (ministeries) voor de mobiel platformen iOS (Ipod/Iphone/Ipad), Android (Samsung, Sony etc.) en ...meer info

Tester Java (2019-GBS-4255) 

Locatie:Apeldoorn
Je wordt als Java tester ingezet bij het ontwikkelen van Web Java-applicaties en web services binnen de afdeling Toezicht van de Belastingdienst IV organsiatie. Samen met je collega’s maak je deel uit van één van de 2 scrumteams binnen Toezicht. In sprints van ...meer info

Specialist Softwareontwikkeling Java (19020124) 

Locatie:Groningen
Je bent in staat om een Architectuur neer te zetten die staat als een huis en past binnen de afspraken die er binnen DUO gemaakt zijn. Je bent in staat deze architectuur uit te dragen en mensen daarin mee te nemen. Meedenken met collega’s en het uitdragen van ...meer info

Ontwikkelaar Infrastructuur (19020120) 

Locatie:Groningen
Je bedenkt oplossingen die technisch goed in elkaar steken, economisch haalbaar en beheerbaar zijn. Documentatie is onderdeel van het te leveren product. De afdeling heeft een eigen testlab waarin alle ontwikkelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Je geeft advies ten aanzien van MiddleWare infrastructuur en signaleert knelpunten op ...meer info

Datamanagement Consulent (2019-GBS-4280) 

Locatie:Apeldoorn
Je bent een inhoudelijke expert op het gebied van datamanagement, hebt een duidelijke visie en weet je te positioneren in je vakgebied. Je hebt uitgebreide kennis van de ontwikkelingen in data architectuur, datamanagement en datagovernance en weet die kennis over te brengen aan gesprekspartners van ...meer info

Lead data modelleur (2019-GBS-4281) 

Locatie:Utrecht
Als lead datamodelleur weet jij alles van datamodelleren. Je hebt aantoonbaar ervaring in logisch modelleren. En je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. Kortom, we vragen een stevige datamodelleur die ons helpt een toekomstbestendig gegevenslandschap in te richten. Je bent in staat - en ...meer info

Medior front end web developer (2019-MKB-0001) 

Locatie:Utrecht
De Belastingdienst wil een JSON microservice ontwikkelen én gaan testen in een pilot waardoor softwareontwikkelaars van boekhoudpakketten content van de server van de Belastingdienst kunnen ophalen. Deze content kan dan ingezet worden binnen de online omgeving van het boekhoudpakket. De content is html gebaseerd (plus javascript en stylesheet) en ...meer info

Netwerk Engineer (2019-DCS-0022) 

Locatie:Apeldoorn
DCS zoekt een netwerk engineer, met enige kennis van en ervaring met netwerk componenten en systemen. De werkzaamheden bestaan uit het testen en implementeren van componenten en het lifecycle-management van de verschillende netwerkomgevingen. De focus ligt op datacenter-switching, maar de inzet kan ook gevraagd worden binnen andere infrastructurele projecten en ...meer info

Data ontwerper (2019-GBS-4279) 

Locatie:Apeldoorn
Jij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Je kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbaar ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met ...meer info

Systeemontwikkelaar (2019-STS-4262) 

Locatie:Apeldoorn
Implementatie/configuratie van standaardpakketten op het Windows platvorm. Realiseren van koppelingen naar andere systemen zoals BvR, voor verschillende (fiscale) gebruikersgroepen in een user-to-system en/of system-to-system configuratie. Werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het aandachtsgebied/afdeling 'Ontvangen & Mededelen' (O&M) optioneel aangevuld met aktiviteiten als ontwerpen, bouwen en ...meer info

Systeemontwikkelaar (2019-STS-4273) 

Locatie:Apeldoorn
Herbouw van DATACAP-applicaties versie 8.01 en 8.1 incl. diverse maatwerkprogramma's mbv DATACAP-software versie 9 (= rulebased) en C# Momenteel wordt DATACAP versies 8.01 en 8.1 ingezet als ICT ondersteuning van het scanproces van de Belastingdienst. Het betreft 3 verouderde applicaties op ...meer info

Infrastructuur Engineer IAAS (19020099) 

Locatie:Groningen
Als Infrastructuur Engineer op netwerk gebied ben je onderdeel van het beheerteam en verantwoordelijk voor het beheren, controleren en analyseren van de netwerkinfrastructuur van ODC. Je hebt goede basiskennis van IT infrastructuren en architectuur en je bent in staat om samen te werken met directe collega’s en medewerkers van ...meer info

Fullstack engineer (19020096) 

Locatie:Vertrouwelijk
We zijn binnen ODC-Noord opzoek naar een creatieve en gemotiveerde fullstack engineer. Op dit moment houden we ons bezig met het ontwikkelen van een ontwikkelstraat voor devops-teams. We gebruiken hierbij de modernste tools zoals Docker, Kubernetes, Gitlab, Ansible, Saltstack enz. Je komt in ...meer info

Service Manager (19020072) 

Locatie:Groningen
Overheidsdatacenter Noord is een dienstverlener met datacenterdiensten en clouddiensten voor de Rijksoverheid. ODC-Noord is een deen jonge en innovatieve organisatie die sterk aan het groeien is. De werkwijzen van ODC- Noord zijn gebaseerd op een mix van Agile Scrum, Kanban en ISM en zijn nog volop in ...meer info

Senior Java ontwikkelaar (2019-STS-4062D) 

Locatie:Apeldoorn
In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in ...meer info

Procesontwerper (2019-IBS-4257) 

Locatie:Apeldoorn
Voor het onderhoudsteam van de Loonheffingen zijn we op zoek naar een enthousiaste procesontwerper. Als procesontwerper ben je verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van gegevens- en bedrijfsprocesontwerpen en de vertaling ervan naar specificaties voor realisatie binnen de kaders van de architectuur. In deze ontwerpproducten komen de mogelijkheden van ...meer info

Ontwikkelaar Infrastructuur (19020083) 

Locatie:Groningen
DUO vraagt om ontwikkelaars/beheerders voor uitbreiding op de bestaande IBM Security Access Manager (ISAM) en Trustbuilder. Ook wordt inzet gevraagd voor de vervanging van de huidige Anoigo Service Integration and Management-tool (SIAM) door ISAM. De huidige SIAM invulling is verouderd en past niet meer in ...meer info

Applicatiebeheerder (201810A175) 

Locatie:Assen
Als beheerder van het CMS Tangelo is de kandidaat verantwoordelijk voor het volledige beheer van een intranet en een kennisbank omgeving. Aanvullend verricht de kandidaat ook ondersteunende werzaamheden voor het beheer van een Keten Partner Portaal o.b.v. Liferay 6. De werkzaamheden zijn veelzijdig en je hebt veel interactie met collega’s en ...meer info
Interim Opdrachten

Functioneel Beheerder (19020087) 

Locatie:Groningen
Binnen DUO werken we Agile en is het werk opgedeeld naar een BAT (Business en Analyse Team) dat alle voorbereidende analyse werk doet en een DevOps (development en Operations) team dat de ontwikkeling en applicatie beheer doet op de geautomatiseerde systemen. Deze aanvraag heeft betrekking op ...meer info
Vacatures zoeken
Selecteer hieronder één of meerdere van de criteria of voer een trefwoord in. Wanneer u niets invult zullen alle vacatures worden getoond. Wanneer u tijdens het klikken de CTRL- toets ingedrukt houdt, kunt u meerdere criteria selecteren.